نقل و انتقال درون استانی - اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

تعداد افراد روی خط : 2
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 1579
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 
نتایج نقل و انتقالات درون استانی سالتحصیلی96-1395 اعلام شد.همکاران محترم در صورتیکه به نتیجه نقل و انتقال خود اعتراض دارید ازتاریخ 95/6/2 الی 95/6/12 از طریق همین سامانه اقدام و از مراجعه حضوری به ادارات منطقه خدمتی و اداره کل جداً اجتناب فرمایید.
همکاران محترم به دلیل پاره ای تغییرات در سامانه نقل و انتقالات درون استانی سال95 ، اعلام نتایج حداکثر تا پایان روز چهارشنبه تاریخ 95/6/3 انجام خواهد پذیرفت.

با عنایت به تصمیم کمیته نقل و انتقالات استان و با هدف تکریم مقام فرهنگیان محترم، سامانه ثبت نام  نقل و انتقالات داخل استان سالتحصیلی96-1395برای ثبت نام افراد جامانده، از ساعت 00:01 بامداد الی 24 روز دوشنبه مورخ 95/5/18 فعال می گردد.لذا همکارانیکه که به هردلیل در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند با مراجعه به امور اداری مناطق خود و دریافت کد ثبت نام به این امر اقدام نمایند.لازم به ذکر است تاکنون دو بار مهلت ثبت نام تمدید و غیر قابل تکرار می باشد.
همکاران محترم نتایج نقل و انتقالات سالتحصیلی96-1395از تاریخ1395/5/31 از طریق همین سامانه قابل دسترسی می باشد.
با عنایت به تصمیم کمیته نقل و انتقالات استان و با هدف تکریم مقام فرهنگیان محترم، سامانه ثبت نام  نقل و انتقالات داخل استان سالتحصیلی96-1395برای ثبت نام افراد جامانده، از ساعت 00:01 بامداد الی 24 روز پنجشنبه مورخ 95/4/31 فعال می گردد.لذا همکارانیکه که به هردلیل در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند با مراجعه به امور اداری مناطق خود و دریافت کد ثبت نام به این امر اقدام نمایند.
باعنایت به پایان زمان ثبت نام نقل و انتقالات،از همکاران محترم درخواست میشود نسبت به بازبینی فرم درخواست خود در مهلت قانونی اقدام و رد صورت لزوم اصلاحات را انجام دهند.در ثبت سنوات آموزشی ، سابقه خدمتی به سال /ماه /هفته را وارد و از ثبت امتیازات خودداری فرمایید.
باسلام همکاران محترم مهلت ثبت نام در فرآیند نقل و انتقالات سالتحصیلی96-1395 در تاریخ 1395/4/15 به پایان رسید.