نقل و انتقال درون استانی - اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

تعداد افراد روی خط : 1
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 1342
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 
اطلاعیه شماره هشت:
با توجه به ابهام همکاران نسبت به چگونـــــــگی انجام فرآیند نقل و انتقالات به استحضار می رساند در فرآیند نقل و انتقالات باید عدم نیاز منطقه مبداء و نیاز منطقه مقصد توامان محقق شده و در صورت تحقق هر یک از این دو شرط به تنهایی امکان انتقال وجود ندارد.
لازم به ذکر است ترتیب مقاصد انتخابی نیز در انتقال یا عدم انتقال افراد براساس جداول نیاز و مازاد موثر می باشد.
اطلاعیه شماره هفت:
 باتوجه به اعلام نتایج نقل وانتقالات درون استانی سال۱۳۹۶،در صورتیکه پس ازدریافت کارنامه،به نتیجه درخواست انتقال خود معترض بودید،ازطریق همین سامانه مراتب اعتراض خود را ثبت ومنتظر پاسخ کارشناسان باشید و ازمراجعه به ادارات شهرستان/نواحی ومناطق یا اداره کل جدا"اجتناب فرمایید.
اطلاعیه شماره شش:
به اطلاع همکاران محترم می رساند نتایج نقل و انتقالات اعلام شده در تاریخ 96/5/25 مربوط به تست سامانه بوده و فاقداستناد قانونی می باشد.
اطلاعیه شماره پنج:
به اطلاع همکاران محترم می رساند براساس تصمیم کمیته نقل و انتقالات اداره کل ، سامانه نقل و انتقالات روز دوشنبه مورخ 96/5/16 به مدت یکروز جهت ثبت نام افراد جامانده فعال می گردد.
اطلاعیه شماره چهار:
به اطلاع همکاران محترم متقاضی انتقال در سال سالتحصیلی97-1396 که اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نموده اند می رساند ،نتایج نقل و انتقالات در بازه زمانی 96/5/25 لغایت 96/5/31 از طریق همین سامانه اعلام خواهد گردید.لذا از مراجعه به ادارات آموزش و پرورش در این خصوص خودداری فرمایید.
اطلاعیه شماره سه:

به اطلاع همکاران محترم می رساند مهلت ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات پایان یافته است. در صورت تمدید از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهدشد.
 اطلاعیه شماره دو:

بخش رویت فرم تقاضا فعال گردید.
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
اطلاعیه شماره یک:
همکاران محترم متقاضی نقل و انتقالات درون استانی سالتحصیلی 97-1396 از تاریخ 96/3/4 لغایت 96/3/31 می توانند با مراجعه به امور اداری منطقه خدمتی خود و دریافت کد ثبت نام ،نسبت به ثبت درخواست انتقال خود در سامانه اقدام نمایند.